INFORMASI

CLICK@REPAIR dibangunkan sebagai medan pengantara kepada penghuni rumah awam di bawah pentadbiran SUKNS dan penjawat awam khususnya yang berkhidmat di Wisma Negeri untuk menyalurkan sebarang aduan berkenaan penyelenggaraan bangunan dan perumahan awam.


Objektif sistem ini dibangunkan bagi membantu Unit Pengurusan Bangunan dan Aset dan Unit Perumahan dari segi penerimaan aduan secara berpusat dan lebih bersistematik.

CLICK@REPAIR

HUBUNGI KAMI SEKIRANYA MENGHADAPI KEMUSYKILAN :

ADUAN KEROSAKAN RAHR
Unit Perumahan
Tingkat 4, Blok D, Wisma Negeri
No.Telefon:06-7659862 /9736 /9859 /9106
Fax: 06-7640815
E-mail: perumahan@ns.gov.my
ADUAN KEROSAKAN WISMA NEGERI
Unit Pengurusan Bangunan dan Aset
Tingkat B1, Blok A, Wisma Negeri
No. Telefon: 06-7659114 /9131 /9974
Fax: 06-7659118
E-mail: hazmi@ns.gov.my

Untuk makluman semua pengguna Sistem Click@Repair, paparan dan penggunaan terbaik adalah menggunakan WEB BROWSER INTERNET EXPLORER 10 atau MOZILLA FIREFOX atau GOOGLE CROME

Sistem Click@Repair SUKNS
Hak Cipta Terpelihara nurulesa©UPTM, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 2015 | Dasar Keselamatan |