EXCO
BIL. NAMA JAWATAN TELEFON TELEFON BIMBIT FAKS EMAIL
1 YB. DATO' HAJI ISMAIL BIN LASIM PENGERUSI JK BERTINDAK PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL 06-7659634 019-6500397 06-7635644 ybismail@ns.gov.my
2 YB. DATO' HJ JALALUDDIN BIN HAJI ALIAS PENGERUSI JK BERTINDAK KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 06-7659813 019-6524444 06-7670189 datukjaha@gmail.com
3 YB. DATO' HJ. HASIM BIN RUSDI PENGERUSI JK BERTINDAK PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 06-7659730 012-6015021 06-7622524 ybhasim@ns.gov.my
4 YB. DATO' NORHAYATI BINTI OMAR PENGERUSI JK BERTINDAK KEBAJIKAN, PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA 06-7659508 013-3907777 06-7674563 adunpilah2013@gmail.com
5 YB. DATO' SHAMSHULKAHAR BIN MOHD DELI PENGERUSI JK BERTINDAK PENDIDIKAN DAN KESIHATAN 06-7659501 012-6736520 06-7676395 ybshamsulkahar@ns.gov.my
6 YB. DATO' ZAIFULBAHRI BIN IDRIS PENGERUSI JK BERTINDAK MODAL INSAN, BELIA DAN SUKAN 06-7659504 012-6831798 06-7632599 dunchembong@gmail.com
7 YB. DATO' HJ. ABU UBAIDAH BIN DATO' HAJI REDZA PENGERUSI JK BERTINDAK KEMUDAHAN AWAM DAN ALAM SEKITAR 06-7633993 013-6286152 06-7676395 ybubaidah@ns.gov.my
8 YB. DATO' ABDUL RAZAK BIN AB. SAID PENGERUSI JK BERTINDAK KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT MELAYU 06-7659503 019-7444767 06-7627601 ajak_oum65@yahoo.com
9 YB. DATO' HJ. TUN HAIRUDIN BIN ABU BAKAR PENGERUSI JK BERTINDAK PELANCONGAN DAN KEPENGGUNAAN 06-7659507 019-3670300 06-7676308 ybhairudin@ns.gov.my
10 YB. DATO' MANICKAM A/L LETCHUMAN PENGERUSI JK BERTINDAK SUMBER MANUSIA, PERLADANGAN DAN KAMPUNG-KAMPUNG BARU 06-7659506 019-6216924 06-7671606 manickam3011@gmail.com