e-Gerak

 

Log Masuk Pentadbir e-Gerak
No. Kad Pengenalan
Contoh: 650112015541
Katalaluan
 
   
Makluman
    Melalui kemudahan Log Masuk Pentadbir akan dapat:
         1. Menambah dan mengemaskini senarai kakitangan ke dalam unit masing-masing
         2. Melihat paparan Maklumat Terperingkat
         3. Menambah pergerakan peribadi
 
 
Unit Pengurusan Teknologi Maklumat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan